• Έξοδα και Ταμειακές Εκροές Είναι το Ίδιο;

    Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να ρίξει φως σχετικά με την έννοια των όρων: έξοδα και την εκροή μετρητών ή ταμειακές εκροές από λογιστική άποψη. Ειδικότερα, ασχολείται με τις ομοιότητες και τις διαφορές των όρων αυτών στο πλαίσιο της επιχείρησης. Επιπλέον, χρησιμοποιεί παραδείγματα, προκειμένου να επεξεργαστεί και να απαντήσει σε αυτό το ζήτημα για επαγγελματίες και σπουδαστές. Ορισμοί Έξοδα: Η αξία των εισροών (π.χ. τρόφιμα και ποτά), που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες οι οποίες συνεισφ΄ρουν στην παραγωγή εσόδων άμεσα ή έμμεσ. Ταμειακές εκροές: ... Continue Reading

  • 1€ επιπλέον παγίων εξόδων = 1€ επιπλέον πωλήσεις;

    Μια ανόητη σκέψη, «Για κάθε ένα ευρώ επιπλέον παγίων εξόδων χρειάζεται ένα επιπλέον ευρώ πωλήσεων για να το ανακτήσω;» Μια λογική απάντηση είναι «ναι, ένα ευρώ». Τι και αν σας έλεγα ότι αυτό δεν ισχύει; Ορίστε;;;; Μια πολύ ενδιαφέρουσα χρήση του Περιθώριου Συνεισφοράς (ΠΣ) Ποιά είναι η συμβολή του Περιθώριου Συνεισφοράς (ΠΣ)? Το Περιθώριο Συνεισφοράς (ΠΣ)είναι αναμφισβήτητα ένα πολύτιμο χρηματοδιοικητικό εργαλείο. Μια χρήσιμη εφαρμογή του σχετίζεται με τη μηχανική μενού, αλλά μπορεί επίσης να δώσει απαντήσεις και σε πολλές άλλες ενδιαφέρουσες οικονομικές περιπτώσεις. Μια ... Continue Reading